Slika

Slika 53

POD FALCANI SUV

Vrsta drveta jela/smrča

Valžnost drveta 8-12%- vještački sušeno

Debljina 4cm

0 0