Slika

Slika 53

Kontakt

Kontakt osoba:
Žarko Mirović
Telefon fiksni: +387(0)57557641(kancelarija)
Telefon mobilni: +387(0)66131888(ŽarkoMirović)
Email: info@mtk-omorika.com
Adresa: Kraljevo Polje bb, Han Pijesak

Identifikacioni podaci:
JIB: 4400644780000
PIB: 400644780000
0 0