Paleta

 Takođe nudi i elemente za palete sa mogućnošću IPPC tretmana za koje preduzeće posjeduje neponovljiv serijski broj izdat od strane Minstarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
0 0