Novosti

Certifikat za kredibilitet

27.11.2018 14:12
Mtk omorika je dobitnik certifikata za kredibilitet Biznis rejting 500 za 2001. godinu sa 12 - im mjestom u okviru svoje grane i 371 - im u privredi Republike Srpske u cjelini, a koje dodjeljuje Globmark Business Rating u saradnji sa ekonomskim fakultetom u Banja Luci i Brčkom. Certifikat se ...
0 0